Pracownia

Nasza pracownia mieści się w MOK na ul Targowej w Legionowie.

Posiadamy całe zaplecze do zajęć ceramicznych i związane z tym materiały. Atmosfera u nas sprzyja oderwaniu się od codzienności i skupieniu się na odkrywaniu własnej twórczej strony.

Bierzemy czynny udział w życiu Miasta, uczestniczymy w imprezach miejskich, kiermaszach świątecznych, zbiórkach charytatywnych, współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami.

Prowadzimy zajęcia dla szkół, przedszkoli, zajęcia zorganizowane i jednorazowe.